Od 4. do 6. studenog održan je peti po redu Nacionalni trening ESN-a Hrvatska - trodnevni događaj koji okuplja volontere iz svih sedam podružnica jednom. Cilj treninga je novim članovima približiti svijet ESN-a te ih pripremiti za izazove koji su pred njima. 

 

Nacionalni Trening je prošao odlično! Organizatori su napravili super posao i bilo je iznad svakog očekivanja. Upoznala sam puno ljudi iz drugih podružnica, ali i iz svoje također. Radionice su bile interaktivne i poučne, a kući nosim puno lijepih uspomena. - Mihaela Gojak, članica ESN-a Zagreb 

 

Prvi je dan bio rezerviran za međusobno upoznavanje volontera kroz razne grupne igre, a kako se svake godine radionice prilagođavaju potrebama Mreže - ovogodišnja generacija je mogla naučiti nešto više o osnovama ESN-a, nenasilnoj komunikaciji, timskom radu i event menadžmentu.

 

 

Bilo mi je sasvim iznad očekivanog. Nakon Treninga sa sobom nosim motivaciju i želju za doprinosom, a osvijestila sam i koje mi sve prilike ESN pruža. Radionice su bile edukativne i zabavne pa je i očekivani umor na kraju dana pao u drugi plan. Uspjela sam se dosta povezati s drugim volonterima u 3 dana, a njihova je motivacija i ambicija zarazna. - Nikolina Barišić, članica ESN-a Zagreb 

 

Nacionalni Trening je jedan od događaja ESN-a Hrvatska nakon kojeg se volonteri vraćaju ispunjeni novim znanjima i motivirani za povezivanje s drugim podružnicama i rad u vlastitim, stoga jedva čekamo vidjeti što će naši volonteri moći naučiti na idućem!

 

 

National Training in Samobor - an opportunity for growth, learning and skill development

 

From 4th to 6th November, the fifth National Training of ESN Croatia was held - a three-day event that brings together volunteers from all seven associations. The aim of the training is to introduce new members to the world of ESN and to prepare them for the challenges ahead.

 

The National Training went great! The organizers did a great job and it was beyond all expectations. I met a lot of people from other associations, but also from my own. The workshops were interactive and educational, and I'll take home a lot of good memories. - Mihaela Gojak, member of ESN Zagreb

 

The first day was reserved for volunteers to get to know each other through various group games, and as the workshops are adapted to the needs of the Network every year - this year's generation could learn something more about the basics of ESN, non-violent communication, teamwork and event management.

 

 

It was beyond my expectations. After the training, I'm more motivated and I want to contribute more, and I became aware of all the opportunities ESN offers me. The workshops were educational and fun, so the expected fatigue at the end of the day fell into the background. I managed to connect a lot with other volunteers in 3 days, and their motivation and ambition is contagious. - Nikolina Barišić, member of ESN Zagreb

 

National Training is one of ESN Croatia's events, after which volunteers return filled with new knowledge and motivated to connect with other associations in Croatia and work on their own, so we can't wait to see what our volunteers will be able to learn at the next one!