Od 17. do 19. ožujka 2023. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu održala se konferencija pod nazivom Volontiranje kao životni stil u organizaciji neprofitne studentske organizacije – Erasmus studentske mreže Zagreb. Konferencija je organizirana za volontere Erasmus studentske mreže Hrvatska, pa su se tako ovaj vikend u Zagrebu okupili mladi iz Čakovca, Dubrovnika, Osijeka, Rijeke, Splita, Zadra i Zagreba.

Na trodnevnom događaju, volonteri su imali priliku poslušati nešto više o tome kakve aktivnosti organiziraju volonteri iz drugih podružnica Erasmus studentske mreže Hrvatska kako bi mogli prenijeti to znanje u svoje gradove i tako internacionalnim studentima pružiti nezaboravna iskustva diljem Hrvatske.

Sudionici konferencije mogli su i produbiti svoja znanja iz područja event menadžmenta, IT alata i GDPR-a, kriznog menadžmenta i asertivne komunikacije kroz radionice koje su za njih držali kolege volonteri iz ostalih podružnica Erasmus studentske mreže Hrvatska.

Treći dan konferencije bio je rezerviran za nagrađivanje aktivnosti i inicijativa koje su lokalne podružnice provele tokom 2022., a samo neke od njih su: dobrotvorni buvljak, EdUciraj se, upoznaj EU!, Festival Mobilnosti: Sve još miriše na razmjenu, itd.